Toppers

Class Xth Toppers 2020

XII-Class-Topper
XII-Class-Topper
XII-Class-Topper
XII-Class-Topper

XII-Class-Topper
XII-Class-Topper
XII-Class-Topper
XII-Class-Topper
XII-Class-Topper
XII-Class-Topper
Class Xth Toppers
Position Name Percentage
1st Sakshi Rauthan 94 %
2nd Chandan Kanwar 93 %
3rd Arti Krishali 91 %
4th Samiksha 91 %
5th Aditi 90 %
6th Ayush Khatri 90 %
7th Shalini Chauhan 90 %
8th Ayush Krishali 90 %
9th Khushi Tomar 88.4 %
10th Saloni Krishali 88.2 %
11th Ashwina Rawat 88.2 %
12th Anuj Panwar 87.8 %
13th Priya Kathait 87.8 %
14th Anshika Singh 87.4%
15th Shrishti Kumain 86.6 %
16th Akriti Petwal 85.6 %
17th Rohit Singh Gusain 85.2 %
18th Yuvraj Rawat 84.6 %
19th Surbhi Gusain 83.2 %
20th Shivam Maletha 82.6 %
21st Neha Joshi 82 %


Class Xth Subject Wise Toppers
English
Name Marks
Chandan Kanwar 98
Ayush Khatri 96
Ashwina Rawat 96
Shalini Chauhan 95
Km Anamika 95


Maths
Anshika Singh 95
Rohit SIngh Gusain 93
Sakshi Rauthan 91
Ayush Krishali 91
Ayush Khatri 90
Kumari Disha 90


Science
Name Marks
Arti 93
Sakshi Rauthan 92
Samiksha 90
Saloni Krishali 88
Chandan Kanwar 87


Hindi
Name Marks
Chandan Kanwar 100
Arti Krishali 100
Aditi 100
Akriti Petwal 98
Sakshi Rauthan 97
Shalini Chauhan 97
Shrishti Kumain 97
Pari Gupta 97
Nisha Saini 97
Suhani Pundir 97


Social Studies
Name Marks
Sakshi Rauthan 97
Chandan Kanwar 97
Arti Krishali 95
Samiksha 95
Aditi 95
Ayush Khatri 95
Shalini Chauhan 95
Khushi Tomar 95
Surbhi Gusain 95
Km Anamika 95



Class XIIth Toppers 2020
Class XIIth Toppers
Position Name Percentage
1st Rita Chauhan 93 %
2nd Pooja Handa 87 %
3rd Harsh Saini 87 %
4th Mega Negi 86 %
5th Bhavna Badoni 84.4 %
6th Preeti Kathait 84.2 %
7th Ritika Solanki 82.2 %
8th Divya Negi 82.2 %
9th Mansi Silswal 82 %
10th Vidushi Dhiman 80 %


Class XIIth Subject Wise Toppers
Physics
Name Marks
Rita Chauhan 89
Bhawna Badoni 88
Vikas Binjola 80


Biology
Name Marks
Rita Chauhan 96
Harsh Saini 89
Anshika Rangar 82


Chemistry
Name Marks
Harsh Saini 88
Bhawna Badoni 87
Rita Chauhan 86


Economics
Name Marks
Preeti Kathait 82
Vidushi Dhiman 80
Kajal Krishali 80


Political Science
Name Marks
Megha Negi 95
Mansi Silswal 89
Nancy Jayara 87


History
Name Marks
Megha Negi 95
Mansi Silswal 93
Aastha Binjola 86


English
Name Marks
Harsh Saini 99
Anshika Aswal 95
Rita Chauhan 95
Ritika Solanki 95
Divya Negi 95
Preeti Kathait 95
Kajal Khatri 95
Pooja Handa 94
Shivani Nagi 93
Km Sakshi Kala 92
Anuj Singh 92
Ashish Krishali 91


Physical Education
Name Marks
Rita Chauhan 98
Ritika Solanki 95
Pooja Handa 95
Divya Negi 94
Priyanshu Thapliyal 93
Preeti Kathait 92
Priya Hatwal 90
Anisha Sharma 90